LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 7


7.26. Completa els buits adjuntant aquestes paraules o aprt d'aquestes paraules: incidir, indicació, assemblea, incidir, arcaic als afixos següents:
a) Indicació contrària a la donada: contra
b) Incórrer de nou en una falta: re
c) Ocórrer al mateix temps: co
d) Mot, forma o construcció antiquats: isme.
e) Membre d’una assemblea: ista.