LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 7


7.24. Completa els mots derivats de les frases següents:
a) Ens van trair. És gent dora. Van actuar amb doria. Són culpables de ció.
b) La botiga s’ha de proveir de bons productes. Cal un bon dor que faci un bon ment.
c) El conjunt de veïns d’una població formen el at. Entre ells hi ha relacions de atge.
d) Es van haver d’a en una illa. Van subsistir tot i l’ament.