LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 7


7.17. Llegeix aquestes frases i omple els buits amb un pronom que representi el CC.
Per exemple:
Els dos caps de colla van arribar fins al cim; els altres, en canvi, no hi van poder arribar.
a) Ahir vam entrenar al pavelló cobert, però avui entrenen els sèniors.
b) La Meritxell estudia a l’escola Mar i Cel; el meu germà també va estudiar.
c) Si tu vas a la discoteca amb texans, jo també aniré.
d) Quan nosaltres anàvem a la piscina, elles ja tornaven.