LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 7


7.14. Llegeix les frases següents i completa-les amb un pronom feble. Després escriu quin és el significat del pronom i quina funció (CRV o CC) fa.

Per exemple:
Sovint m’oblido dels deures.
No te n’oblides mai, tu? (dels deures, CRV)
a) Si entres en aquesta cova, tindràs moltes dificultats per sortir (, ).

b) M’equivoco en les operacions. No t’ (, ) equivoques, tu?

c) Els camions circulaven a poc a poc; els cotxes també (, ) circulaven.

d) Dorm profundament. Quan estic molt cansat, jo també (, ) dormo.

e) No estic d’acord amb res del que proposa. Tu (, ) estàs d’acord?

f) No t’has adonat de l’hora que és? Doncs te hauries (, ) d’haver adonat.