LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 7


7.10. Completa les frases següents amb la paraula adient, d’acord amb la informació que et facilitem, extreta d’un diccionari de sinònims:

matar tr. Occir, escabetxar, pelar. Ajusticiar i executar signifiquen fer sofrir la pena de mort. Exterminar, si es refereix a una col·lectivitat. Escabetxar i pelar són termes familiars. Immolar és matar oferint la víctima en sacrifici. Si es tracta d’animals, sacrificar. Segons el sistema emprat: afusellar, electrocutar, enverinar, decapitar, degollar, apunyalar, escanyar, estrangular, guillotinar, lapidar, penjar, ofegar, emmetzinar, etc.
a) Aquelles tribus índies van ser pels europeus.

b) Els antics jueus animals a Jehovà, el seu déu.

c) Els sacerdots de la tribu van una víctima en honor dels seus déus.

d) El botxí va els criminals condemnats a la pena de mort.

e) Alguns personatges històrics van els seus enemics posant una metzina en el menjar o en la beguda.

f) Alguns pobles antics els lladres, és a dir, els mataven a pedrades.

g) El capità els ho havia dit ben clar: «Si me’l porteu viu, l’haurem de a la forca».

h) Si l’hagués vist el capità, segurament li haurien fet un consell de guerra; potser l’haurien per haver desobeït unes ordres.