LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 6


6.48. El pronom de CI plural sempre té la forma els ('ls o -los darrere el verb). Tenint en compte això, llegeix les frases següents iomple els espais buits amb el pronom adient:
a) Si vostès li compren el llibre, el dedicarà.
b) Si et demanen els apunts, deixa-els.
c) Ells no ho han de saber. No ho diguis.
d) Amb el martell es poden fer mal. Pren--el.
e) Els veïns necessiten un tornavís. Deixa-en un.
f) Quan tinguem els resultats, els enviarem per correu.
g) A elles, no vaig gosar demanar--ho.