LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 6


6.47. Llegeix les frases següents i escriu als espais buits una combinació de dos pronoms; l’un ha de fer la funció de CD i l’altre, la de CI:
a) Hem de posar el termòmetre a en Màrius. Té, posa-.
b) L’Òscar vol veure la medalla que has guanyat. Ensenya-.
c) Aquests apunts són de la Mercè. Té, dóna-.
d) Això només ho sap l’Enric. Ja ho veuràs: pregunta--.
e) Amb aquestes estisores, la nena es pot fer mal. Afanya’t, pren--.