LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 6


6.44. Llegeix les frases següents i completa-les, triant la forma adient:
a) Guaita què fa el goril·la. Afanya’t, fes- una fotografia!
b) El delinqüent no va fer cas a les veus d’alto i la policia va disparar dos trets.
c) Necessito un plat fondo; tens cap aquí? Doncs vés a buscar- un a la cuina.
d) Conec un pintor que toca la guitarra i és divertidíssim. conec des que érem petits. escriuré una carta i convidaré a la festa; estic segur que vindrà.
e) Tenia dues agendes i me ’han pres una; demà me’ compraré una altra.
f) La gossa perseguia els ratolins i va caçar- un.