LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 6


6.43. Completa amb un pronom les respostes a aquestes preguntes. Després digues quina funció fa (CD o CI).
Per exemple:
– Què han decidit fer amb les armes nuclears?
– Diuen que han decidit destruir-les.
(CD)
a) –On vols que deixi el paraigua?
–Si és moll, deixa () al safareig.

b) –Saps si els caçadors van aconseguir matar el senglar?
() van veure, però no van aconseguir matar- ().

c) –Qui avisarà els nois que no han vingut?
–Ja () avisaré jo.
–Però avisa () avui mateix.

d) –Per al seu aniversari, què voleu regalar a l’Elena?
() volem regalar un mocador de seda natural.

e) –Per què es queixen tant, els veïns de baix?
–Perquè els veïns de dalt () tiren aigua a la terrassa.