LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 6


6.41. Llegeix les oracions següents i substitueix l’element destacat per un pronom feble:
a) Quan vegis l’Andreu, dóna aquests papers a l’Andreu.
Quan vegis l’Andreu, dóna- aquests papers.

b) Quan vegis els teus avis, dóna aquests papers als teus avis.
Quan vegis els teus avis, dóna aquests papers.

c) Quan la Joana truqui, obre la porta a la Joana.
Quan la Joana truqui, obre- la porta.

d) Quan les infermeres truquin, obre la porta a les infermeres.
Quan les infermeres truquin, obre la porta.