LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 6


6.39. Llegeix les oracions següents i substitueix l’element destacat per un pronom feble.
Per exemple:
Aquesta bicicleta m’agrada. Per quant em ven la bicicleta?
→ Aquesta bicicleta m’agrada. Per quant me la ven?
a) Busco la professora de matemàtiques. ¿Has vist la professora de matemàtiques?
has vist?
b) Necessito la calculadora. Em deixes la calculadora?
Me deixes?
c) Necessitem una escala de tisora. ¿Saps si els veïns del costat tenen cap escala de tisora?
Saps si els veïns tenen cap?
d) He quedat aquí amb els amics. ¿No heu pas vist els amics?
No heu vist pas?
e) Des d’aquí dalt es veuen les barques del port. ¿No veus les barques del port?
No veus?
f) Tot això que hi ha aquí anirà a les escombraries. Coneixes algú que vulgui això que hi ha aquí?
Coneixes algú que vulgui?