LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 6


6.29. Llegeix les frases següents i completa-les escrivint la forma adient (el (-lo) / en / ho). Utilitza l’apòstrof quan calgui:
a) T’ha fet malbé el paraigua: te hauràs de comprar un altre.
b) Hi ha un forat al sac de farina; segur que han fet els ratolins.
c) Recull tot això que hi ha escampat per terra i endreça-.
d) Pots comprar un avet viu en un test, i després de Nadal plantar- en un indret adequat o conservar- per fer- servir l’any vinent.