LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 6


6.28. Llegeix les frases següents i completa-les amb la combinació dels pronoms febles que fan les funcions de CD i CI. Tria entre aquestes opcions:
   els hi      la hi      les hi      l'hi   
a) Has de presentar el treball al professor. Quan presentaràs?
b) Has de presentar els apunts al professor. Quan presentaràs?
c) Has d'ensenyar les propostes a la professora. Quan ensenyaràs?
d) Has d'ensenyar la llibreta a la professora. Quan ensenyaràs?