LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 6


6.26. Llegeix les frases següents i completa-les amb el pronom feble que farà la funció de CI:
a) Mira l'Anton! No dius res? Vinga, digues- alguna cosa.
b) Mira la Clàudia! No dius res? Vinga, digues- alguna cosa.
c) Mira aquests nois! No dónes res? Vinga, dóna alguna cosa.
d) Mira aquestes noies! No dónes res? Vinga, dóna alguna cos