LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 6


6.23. Completa les frases següents escrivint als espais buits les combinacions adequades.
Per exemple:
Me’l deixaràs? Deixa-… → Me’l deixaràs? Deixa-me’l.
a) Ens el rentareu? Si us plau, renteu--.
b) pintareu vosaltres? Vinga, pinteu-vos-la.
c) Se’ls vendran? Vinga, venguin-.
d) escurçaràs? Creu-me: escurça-te’ls.
e) prendrà? Cregui’m: prengui-se-la.
f) Me’n regalaràs un? Apa, regala- un.
g) Els ho donaràs? Vinga, dóna.
h) Ens la quedem? Si us plau, quedem--.