LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 6


6.21. Escriu de nou aquests consells. Converteix-los en ordres utilitzant l’imperatiu. Tingues en compte que els pronoms van davant del verb, excepte en infinitiu, gerundi i imperatiu. Per exemple:
Ens has d’ajudar. → Ajuda’ns.
a) M’heu d’ajudar. → Ajudeu-.
b) T’has d’inscriure a la secretaria. → Inscriu- a la secretaria.
c) Us heu de protegir del sol. → Protegiu- del sol.
d) L’hem d’amagar. → Amaguem-.
e) Els heu de saludar. → Saludeu-.