LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.77. Els adverbis acabats en -ment conserven l’accent de la forma femenina de l’adjectiu a partir del qual s’han format. Completa la sèrie que et donem a continuació:


Adjectiu masculíAdjectiu femení Adverbi
contrari
contínua
fàcilment
ràpid
mútua
ingenu
originàriament