LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.74. Escriu de nou les següents paraules col·locant l'accent allà on calgui, tenint en compte que són planes i d’acord amb les normes que hem estudiat.
drecera
trafic
castig
presagi
portatil
estimul
examen
fenomens
princep
coneixer
poligon
serradures
telefon
vertigen