LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.73. Escriu de nou les següents paraules col·locant l'accent allà on calgui, tenint en compte que són agudes i d’acord amb les normes que hem estudiat.
bacalla
barnus
segon
algun
heroi
incapaç
romani
horitzo
contraban
trofeu
holandes
vernis
indefens
vergonyos
endins
regadiu
bambu