LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.71. L’arrel dels cultismes (exemple: comissió) no coincideix plenament amb el dels mots populars (exemple: cometre). Llegeix els sintagmes següents i completa’ls amb els cultismes que cor -responguin a les definicions donades:
a) La (acció d’interrompre) de les negociacions.
b) La (acció de pol·luir) de les aigües.
c) La (acció de coure) dels aliments.
d) La (acció de beneir) del capellà.
e) L’ (acció d’eximir) de l’assignatura.
f) La (acció de confeccionar) dels vestits.
g) La (acció de suprimir) del servei militar.
h) La (acció de corrompre) de la societat.
i) La (acció de nodrir) equilibrada.
j) La (acció de percebre) a través dels sentits.
k) La (acció de resoldre) de la crisi.
l) L’ (acció d’escindir) del partit polític.
m) La (acció de decebre) de l’equip.
n) La (acció de rebre) de l’hotel.