LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.70. Hi ha una sèrie de noms masculins que tenen el corresponent derivat femení amb un significat semblant, però amb la diferència que el masculí designa una cosa més petita, i el femení una cosa més gran.
Llegeix les frases que tens a continuació i completa-les convenientment amb les paraules que hi ha al final entre parèntesis:
a) Amaneix l’enciam de . Para , que et serviré.
b) El gimnasta fa un exercici a . Pots perdre que portes.
c) De la poncella, en surt de seda. De de llum, també se’n diu lluerna.
d) Planta pèsols a . Són taronges de de València. (l’hort / l’horta)
e) Hi ha boira a de Vic. Aquest és vertical. (el pla / la plana)
f) Li ha tirat al cap. No caveu més, que trobareu . (un roc / una roca)
g) de la cassola és de vidre. No es pot treure de suro de l’ampolla de vi. (el tap / la tapa)
h) El veler hissa de popa. Es cobrien el cap amb . (el vel / la vela)