LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.68. Llegeix les frases següents i completa-les amb els noms escaients:
a) L’albercoquer és un arbre que fa , l’avellaner fa avellanes, el castanyer fa castanyes i el cirerer fa .
b) Les ametlles es troben a l’; els cocos, al ; els codonys, al , i les figues, a la .
c) La roureda és un bosc de , la és un bosc de faigs i la és un bosc de pins.
d) El llimonerar és un lloc plantat de , el és un lloc plantat de tarongers i el maduixerar és un lloc plantat de .
e) Un conjunt d’esbarzers s’anomena un ; un conjunt de pomeres, un , i un conjunt de , un presseguerar.