LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.65. Escriu els derivats en -ment a partir dels verbs següents. Per exemple: pagar →pagament
enterrar → l’ dels morts
abaratir → l’ dels productes
néixer → el de la ciència
avortar → l’ quirúrgic
aplaudir → l’ del públic