3r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 5.64
Marca amb colors adequat els mots següents i agrupa'ls en tres famílies de paraules:
  • Família d'útil
  • Vergonyós
  • Inulitzat
  • Deseleccionar
Color seleccionat
Ara contesta aquestes preguntes:
a) Digues quines són les tres paraules primitives.
b) Digues la categoria lèxica de les tres paraules que formen la família d’útil.
c) Separa l’arrel dels morfemes derivatius i flexius de les paraules inutilitzar, refrescant i desvergonyit.