LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.52. Llegeix les frases següents i accentua les paraules que han de dur accent:
a) Esperavem que ens arribes una subvencio per poder restaurar l’esglesia romanica.
.

b) Feien una tombola benefica perque volien recollir diners per a una organitzacio humanitaria.
.

c) L’Eugenia volia anar a Tunisia.
.