LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.51. Torna a escrure les paraules següents i accentua-les, quan calgui, d’acord amb les normes:
audacia
freqüencia
tombola
intima
facil
exit
proleg
rigid
palau
tambe
boto
ratoli
bustia
inutil
actitud
telefon