LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.50. Totes les paraules que tens a continuació han de dur accent gràfic. Escriu-les de nou amb l’accent obert o tancat segons correspongui:
naufrag
credit [ɛ]
ingres [e]
violi
platan
merit [ɛ]
esglesia [e]
tunel
capita
resso [ɔ]
tauro [o]
fisic
arbitre
monoton [ɔ]
formula [o]
bustia