LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.49. Canviant la síl·laba tònica dels mots destacats en cursiva, n’obtindràs uns altres amb un significat diferent. Escriu i completa les expressions següents:
a) Conte popular. → Conté conservants.
b) Fes-ne la còpia. → bé.
c) L’altar de la capella. → El diu missa.
d) Angles rectes. → Entén l’.
e) Mitja poma. → És un de transport.
f) Els meus avis. → Posa un a la porta.
g) Va batre un rècord. → Guarda’n el .
h) Ara hi veieu. → Abans no hi .
i) Ahir parlàrem d’esports. → Demà de política.