LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.47. Pronuncia correctament els mots següents. En acabat, tria l'opció correcta per classificar-los en aguts, plans o esdrúixols.
futbol
vàlua
diòptria
míssil
medul·la
cautxú
període
xandall
atmosfera
rèptil
aurèola
tèxtil