LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.45. Identifica en aquestes frases les paraules derivades i escriu-les de nou separant amb guionets l’arrel dels afixos:
a) Aquells camps i aquelles arbredes encara verdegen.
Aquell-s camp-s .

b) Arriba la tardor, i a la matinada aviat apareixeran les boirines entintades amb els primers raigs de sol.
.