LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.43. Transforma els adjectius en noms abstractes.
Per exemple: marbre fred → la fredor del marbre.
a) Cova fosca. → la de la cova.
b) Vida dura. → la de la vida.
c) És cosa de savis. → la de la gent gran.
d) Està gelós. → Té actes de .
e) És molt tossut. → El perd la .
f) És fondo. → És d’una considerable.