LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.41. Escriu el nom de l’ofici o l’activitat que correspon a cada una de les definicions que tens a continuació:
a) Persona que porta un missatge.

b) Persona que compra i ven mercaderies.

c) Persona que va a collir bolets per vendre’ls.

d) Persona que té per ofici escombrar.

e) Persona que practica la boxa.

f) Jugador de tennis.

g) Persona que fa jocs d’il·lusió com a espectacle.

h) Persona que aprèn un ofici.

i) Dependent comercial que fa viatges.