LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.40. Repassa els sufixos que fan referència a un nom col·lectiu i escriu el mot derivat que equival a cada una de les definicions donades entre parèntesis:
a) És una nau de gran (nombre de tones).
b) Pel casament li regalarem una (conjunt de peces de cristall).
c) A cavall regalat, no li miris el (conjunt de les dents).
d) Comprarem pits de gall dindi a la secció d’ (aus o ocells de corral).
e) Fa molt bona nit per contemplar l’ (el conjunt dels estels del firmament).