LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.38. Llegeix i completa les paraules del text següent amb l’afix que correspongui a les definicions donades entre parèntesis. Després escriu si es tracta d’un prefix o d’un sufix, seguint l'exemple de la primera:
La mansió era un edifici llarg i baix amb tot d’habit (divisions habitables d’una casa - ) afegides a llocs esperats (sense ser esperats- ) . L’havien construïda profitant (fent-la servir per treure’n profit - ) les restes d’una casa molt vella ja apareguda (que ha deixat d’existir - ). Vam llogar una vella pagesa perquè ens fes les feines domèstiques. A part d’ordenar la casa, ens tenia (feia passar agradablement el temps - ) amb històries de band (persones que entren productes a un país il·legalment - ) i de salt (persones que assalten els vianants i els roben - ) de camins, i encara millor, amb esgarrif (que fan venir esgarrifances, que espanten - ) visions que es podien veure les nits solit (que estan soles, desertes
- ) i estrell (plenes d’estrelles - sufix).

EDITH NESBIT: Marbre de talla humana. Vicens Vives.