LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.37. Llegeix els sintagmes següents i completa’n les paraules fent ús del sufix adequat en cada cas:
La naix d’un nou món.
L’enyor de la família.
La insist del públic.
La resson magnètica.
La sembl de caràcters.
L’assegur de vida.
L’abund de productes.
La proced dels colonitzadors.
La creix de les plantes.
L’assist sanitària.