LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.36. Llegeix els sintagmes següents i substitueix les paraules destacades per un mot derivat que expressi la idea contrària. Utilitza aquests prefixos: in- (im-, ir- o il-), des-, dis- i a-.
un comerç legal → un comerç
una mesura acceptable → una mesura
un element mòbil → un element
una situació normal → una situació
un triangle regular → un triangle
una persona lleial → una persona
un sentiment noble → un sentiment
una gran sort → una gran
un fenomen típic → un fenomen
un fet repetible → un fet
una activitat lícita → una activitat
un polític honest → un polític