LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.35. Llegeix les paraules destacades en negreta i tria la categoria gramatical a què pertany cada una:
a)
Va alentir el pas.
Mostrava lentitud de moviments.
Avançava amb pas lent.
Caminava lentament.

b)
El poble patia gana: era molt pobre.
La pobresa s’estengué per tot el país.
Les guerres van empobrir el país.
La gent vivia pobrament.