3r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 5.34
Escriu un derivat de cada un d' aquests mots:
feble
circular
hàbil
dipòsit
granja
cendra
lleig
pastís
esclau