LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.33. Forma els derivats corresponents i escriu en cada cas quina modificació s’ha produït en l’arrel.
Per exemple: casc + et = casquet (c → qu)
Primitiu + Sufix = Derivat (Modificació)

cec + -esa = ()
braç + -ejar = ()
figa + -era = ()
paraigua + -er = ()
faig + -eda = ()
rebuig + -ar = ()
breu + -etat = ()
gran + -esa = ( → )
jove + -tut = ( → )