LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.9. Completa la sèrie següent, escrivint les formes verbals que falten:Present ind.Imperfet ind.Present subj.Imperfet subj.
jo venc tu veniesnosaltres venguemvosaltres venguéssiu
jo conectu nosaltres vosaltres
jo tu seiesnosaltres vosaltres
jo tu nosaltres tinguemvosaltres
jo tu nosaltres vosaltres poguéssiu