3r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 4.55b
Ara digues si contenen un triftong.