LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.51. Completa les formes de l’imperatiu d’aquests verbs fixant-te en la persona que et demanem:
a) tu b) vostè c)nosaltres c) vosaltres d) vostès
(2a pers. sing.) (3a pers. sing.) (1a pers. pl.) (2a pers. pl.) (3a pers. pl.)
2a pers. sing.3a pers. sing.1a pers. pl.2a pers. pl.3a pers. pl.
escriu escriviu
treguitraguem
sàpigues sapigueu
riguiriguin
venguemvenguin
fes facin