LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.50. Llegeix les frases següents i completa-les amb la forma adequada:
a) Si (poder, 1a pl. imperfet de subj.), , (treure, 1a pl. condicional) aquest moble.
b) Si en (saber, 2a pl. imperfet de subj.) la causa, (estar, 2a pl. condicional) més tranquils.
c) Si (ser, 2a sing. imperfet de subj.) més amable, (tenir, 2a sing. condicional) més amics.
d) No volem que els veïns ho (saber, 3a pl. present de subj.).
e) Hem d’engrandir el menjador perquè hi (caber, present de subj.) més gent.
f) Ens ho deixen fer com (voler, 1a pl. present de subj.).