LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.49. Llegeix les frases següents i omple els buits amb les formes que t’indiquem:
a) Quan (saber, 2a sing. present de subj.) què li passa, digues-m’ho.
b) No crec pas que hi (cabre, 3a sing. present subj.) ningú més.
c) Demà (saber, 1a pl. futur) qui serà el nou president.
d) ¿ (saber, 2a sing. present ind.) què m’ (doldre, 3a sing. perfet) més, de tot això?
e) Volen que (saber, 1a sing. present subj.) de memòria tots els noms dels actors de la pel·lícula.