LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.48. Llegeix les frases següents i omple els buits amb les formes adients del verb ser:
a) Si (2a sing. imp. subj.) més gran, hauries de pagar.
b) L’acte electoral d’ahir al vespre (passat simple) l’últim.
c) Quan parlis, (imperatiu) una mica més prudent.
d) La festa (perfet) molt animada.
e) Dubto que (pres. subj.) tan valents com dieu.