LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.47. Escriu el futur dels verbs fer, saber i treure.
fersabertreure