LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.45. Completa les frases següents amb les formes velaritzades dels verbs donats.
Per exemple: vendre: venc → vengui → vengués.
a) Beure
Jo no cervesa ni crec que en mai. Si en , penso que no m’agradaria.
b) Escriure
Ara jo li una carta. Espero que ella també me n’ una. Si ella no me n’ cap, em sabria molt de greu.
c) Encendre
Jo no mai foc al bosc i no crec que cap de nosaltres n’. Si nosaltres n’ algun cop, seria a causa d’una emergència.
d) Moure
Jo no em d’aquí. Si volen que em , m’hauran de fer fora. Ells, en el meu lloc, no crec pas que es .
e) Viure
Ara jo a Andorra, però no crec que hi per gaire temps. Si hi molt de temps, m’hi compraria un apartament.