LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.44. Converteix en ordres aquestes prohibicions.
Per exemple: No prengueu cafè. → Preneu cafè.
a) No begueu vi dolç. →
b) No els mogueu. →
c) No li rigueu les gràcies. →
d) No vingueu ara. →
e) No us n’aneu lluny. →