LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.43. Converteix en prohibicions aquestes ordres.
a) Pren alguna cosa. →
b) Encén el foc. →
c) Ven-li el pis. →
d) Escriu alguna cosa. →
e) Pren cafè. →
f) Treu això d’aquí. →