LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.42. Escriu les formes de participi d’aquests verbs. Per exemple: empènyer → empès, empesa, empesos, empeses
establir → , , ,
respondre → , , ,
veure → , , ,
néixer → , , ,
fondre → , , ,
omplir → , , ,